Gizlilik Politikası

Genel

 1. Bu politikada adı geçen operatif taraflar, bu sitedeki kullanıcı ve Şirket’tir.
 2. Antalya Melekleri, çeşitli web sitelerinin yayıncıları ve / veya operatörleri olup bundan böyle topluca “Şirket” olarak anılacaktır. Birinci Şahıs Zamirleri Bu Politikada (bize, biz, bizim, bizim vb.) Kullanıldığında, bu hükümler geçerli olduğu şekilde Antalya Angels’e atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, “Site” veya “Site” terimleri kullanıldığında, bu terimler, sırasıyla Antalya Angels tarafından yayınlanan ve / veya işletilen Siteler’e karşılık gelir.
 3. Siz, Kullanıcı

Bu Sitenin kullanıcısı olarak, bu politika, kullanıcıya “siz” ya da “sizin” gibi herhangi bir ikinci şahıs zamiri vasıtasıyla başvurabilir.

 1. Potansiyel Reklamverenler Bazı bireyler, Sitedeki Reklamveren olmak için başvurmak amacıyla Siteye girmektedir. Bu kişiler aşağıda tanımlanan “Kullanıcılar” olarak kabul edilir.
 2. Reklamveren

Potansiyel Bir Reklamveren, reklamveren anlaşmamızı kabul ederek, diğer şeylerin yanısıra bizimle bir reklam hesabı kurar kurmaz, bu bireyin bir reklamcıyı hazırlamış veya yayınlamış olmasına bakılmaksızın bir Reklamveren olarak kabul edilir. Bu Gizlilik Politikası, kullanıcılar dışındaki kullanıcılar için geçerli değildir. Reklamverenler, aşağıda tanımlanan şekilde “Kullanıcılar” olarak kabul edilmez ve reklamveren sözleşmesi uyarınca yönetilir.

 1. Bu Gizlilik Politikası, Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sizin çevrimiçi hizmetlerimize abone olduğunuz veya başka şekilde kullandığınızda sizin hakkınızdaki bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Bu Politika, Siteyi kullanmaktan başka kanallar aracılığıyla tarafınızdan veya sizin tarafınızdan elde edilebilecek herhangi bir bilgiyi kapsamamaktadır.
 2. Bu Politikaya Göre Değişiklikler.

Bu politikayı ve diğer politikalarımızı ve sözleşmelerimizi herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde gözden geçirme, değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu web sayfasını tekrar ziyaret edip tarayıcınızdaki “yenileme” düğmesini kullanarak periyodik olarak bu Politikadaki değişiklikler olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu İlkenin en üstünde yer alan bu İlkeye son değişiklik tarihini not etmeniz gerekir. Tarayıcınızdaki “yenileme” düğmesini tıklattıktan sonra “Son Güncelleme” tarihi değişmezse, ilkenin en son okunuşundan bu yana herhangi bir değişiklik yapılmadığını varsayabilirsiniz. Değiştirilen “Son Güncellenme” tarihi, bu İlkenin güncellendiğini veya düzenlendiğini ve güncellenmiş veya düzenlenen sürümün, gönderim sonrası derhal önceki sürümlerin yerini belirtir.

III. Topladığımız Kişisel Bilgiler.

Sitemizin ve hizmetlerimizin kullanıcıları, bizimle birden çok etkileşim tarzına sahip olacaklardır. Bununla birlikte, “escort-magazine.com” adresindeki Potansiyel Reklamverenler veya Reklamverenlerden toplanan bilgilerden ve mevcut olduğu takdirde olası diğer sitelerden başka önceden haber verilmeksizin yapılan özel değişikliklerimize tabi olarak, Kullanıcıların herhangi bir etkin Veri toplama sayfaları. Toplanan tüm bilgiler aşağıda açıklandığı gibi çerezler, IP Adresleri ve Yönlendirme URL’leri ve diğer pasif bilgi toplama cihazlarıyla sınırlıdır. Potansiyel Reklamverenlerden ve / veya Reklamverenlerden ad, e-posta, telefon numarası, yaş ve IP adresleri gibi gerekli bilgileri toplarız. Reklamverenlerden toplanan bilgilerin kullanımımız, ayrı bir reklamveren sözleşmesi tarafından yönetilir. Potansiyel Reklamverenlerden, kayıt süreci sırasında toplanan bilgileri ve yorumlar, geribildirim ve DMCA bildirimleri (“Gönüllü Kullanıcılar”) gibi bilgileri bizlere gönüllü olarak bize sağlama (“Gönüllü Kullanıcılar”) bölümündeki V ve V bölümlerinin ilgili hükümlerine uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz VI, aşağıda.

 

 1. Sizden Nasıl Bilgi Topluyoruz.
 2. Pasif Toplama – Sitedeki deneyiminizi zenginleştirmek için sizinle ilgili bilgileri toplamak için çerezleri kullanırız. Bu çerezlerin toplanması, sitedeki gezinmeyi iyileştirmek için tasarlanmıştır; Ziyaretçi tercihlerini takip etmeyi sürdürmek; Genel dahili ve kullanıcı web analizi raporları sunmak; Araştırma yapmak; Ve olası dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmede yardımcı olur. Çerezlerimizde toplanan bilgiler, kullanıcı IP adresinizi, tarayıcı bilgilerinizi, coğrafi konumu ve diğer oturum verilerini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
 3. Aktif Toplama – Site belirtilmedikçe, Site, halihazırda herhangi bir Kullanıcı verilerinin toplanmasına katılmamaktadır. Bölüm III’te atıfta bulunulan bilgiler Potansiyel Reklamverenlerden, kayıt işlemi sırasında, reklam hazırlama / gönderme süreci de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Reklamverenlerden ve Gönüllü Kullanıcılardan toplanan verilerle toplanmaktadır.
 4. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz. Toplanan herhangi bir bilgi için öncelikli olarak Site hizmetleri sunmaktır. Kişiselleştirilmiş hizmetleri size sunmak için bilgilerinizi de kullanırız; Kullanıcı destek amaçlı; Dolandırıcılık, taciz ve spam gönderilmesine karşı izlenmesi ve bunlara yardımcı olmaya yönelik çabalar için. Yukarıda belirtildiği gibi – pasif olarak toplanan kişisel olmayan ve toplu bilgiler, coğrafi olarak pazarlama çabalarımızı özelleştirmek veya sitemizin bir dizi müşteriye yönelik genel kullanımını özelleştirmek için kullanılır. Bilgi Potansiyel Reklamverenden toplanan rmation, bu kişilerin kayıt işlemini, promosyon iletişimlerini tamamlamasına ve pazarlama ve / veya araştırma amacıyla yardımcı olmaları için kullanılabilir. Gönüllü Kullanıcılardan edinilen bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bölüm VI.VI’de açıklandığı şekilde tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir şekilde kullanılabilir. Özel Durumlar. Bu Politikada tanımlananlarla kullanıcıların pasif bilgilerini kullanmamak veya paylaşmak için değil, aynı zamanda Kullanıcı’ya bu gibi ilgisiz kullanımlara itiraz etme veya başka yollarla itiraz etme olanağı sunmamak için politikamız söz konusudur. Bununla birlikte, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bunu yapmak makul olduğuna inandığımızda Kullanıcılar hakkındaki pasif olarak toplanan bilgileri veya Hizmetlerimiz aracılığıyla erişilebilen Hizmetler’i veya web sitelerini kullanımınızla ilgili bilgi verebiliriz. Bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri de kapsar: 1. Elektronik Haberleşme Gizlilik Yasası, yönetmelikler veya hükümet ya da bu tür bilgi için yasal talepler gibi herhangi bir yasayı karşılamak; 2. Şartlar ve Koşullarımızı ve diğer politikalarımızı ve prosedürlerimizi ihlal ediyor olabilecek bir kişiyi tanımlamak, bunlarla bağlantı kurmak veya yasal işlem başlatmak için gerekli olan bilgileri ifşa etmek; 3. Hizmetlerimizi doğru bir şekilde işletmek; 4. Kendimizi, Kullanıcılarımızı ve genelimizi korumak. Dolandırıcılıkla ilgili suç dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bir suçun işlenmesinden şüphelenildiğinde veya yasal olarak suçlu bulunmakla yükümlü bulunduğumuz durumlarda, özellikle kolluk kuvvetlerine herhangi bir bilgiyi ifşa etme hakkını saklı tutarız , Sivil ya da idari süreç, keşif talepleri, mahkeme emirleri, mahkeme emirleri, teminatlar, yazarlar ya da yetkili mercilerin makul bir şekilde bu süreci elde etmeleri için makul talep edilmesi; 5. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği ölçüde, kolluk kuvvetleri, diğer hükümet, idari veya düzenleyici kurumlarla Kullanıcılarımız hakkında işbirliği yapmak. Bu tür işbirliğine örnek olarak, kanuni ceza hukuku, sivil ya da idari süreç, keşif talepleri, mahkeme celbi, mahkeme kararı, teminat ya da yazar sayılabilir. Hâlâ mahkeme veya yönetim süreci, celp celpleri, mahkeme kararı, emir ya da yazma gibi gerekçelerle bunu yapmaya mecbur olmadığı sürece, özel parti mensuclarıyla ve diğer kişilerle işbirliği yapmak niyetinde değiliz. VIII. Müşteriden E-posta İletişimi. Potansiyel Reklamverenler ve Gönüllü Kullanıcılar ile ilgili olarak aksi belirtilmediği sürece, Şirket, Kullanıcının e-posta adresinin veya iletişim bilgilerinin aktif bir koleksiyonu bulunmadığından, Şirketlere Promosyon bildirimi göndermek niyetinde değildir. Buna rağmen, Şirket özel olarak bu politikayı değiştirme hakkını saklı tutmakta ve önceden bildirimde bulunmaksızın ileride bunu yapmaya devam etmektedir. Mevcut uygulamadaki değişikliklerin uygulanması, Sitenin Gizlilik İlkesine yansıtılacaktır. Bu tür değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcılarımızın bu politikanın şartlarını periyodik olarak incelemelerini şiddetle tavsiye ederiz. Bilgilerinizi bize verirseniz veya Siteyi kullanırsanız, bizimle ticari bir ilişki kurmuş olursunuz. Site, halihazırda, yukarıda açıklanan şekilde, Promosyon amaçlı reklam materyalleri (burada Potansiyel Reklamverenler ve Gönüllü Kullanıcılar ile ilgili olarak açıklananlar hariç) Kullanıcılara sunmamayı tercih etse de, Siteyi ve hizmetlerini kullanmanız, sizin bileğinizi ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bizden veya bağlı kuruluşlarımızdan gönderilen talep edilmeyen ticari e-postalar, yasalar kanun kapsamında tanımlandığı için yasadışı SPAM değildir. VIII. Kamu Forumları. Bu Politikanın kuruluş zamanında, Site kullanıcılara halka açık forumlar veya bloglar sunmaz. Şirket, gelecekte kamuya açık forum ve blog hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.IX. Veri Güvenliği Taahhüdümüz. Tüm hassas Kullanıcı bilgilerinin iletilmesini önlemek için veri şifrelemesi de dahil olmak üzere önlemler alırız. Ağımızın ve sistemlerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bununla birlikte, güvenlik tedbirlerimizin üçüncü tarafların ‘bilgisayar korsanlarının’ yasadışı olarak bu bilgileri almasını önleyeceğini garanti edemiyoruz. Bu tür güvenlik ihlallerini önlemek için makul önlemleri alırız, ancak siber suçluların becerikliliği göz önüne alındığında, güvenliğimizin% 100 ihlal edilmediğini garanti edemeyiz. Makul güvenlik önlemlerine rağmen bu tür ihlallere maruz kalma riskini üstleniyorsunuz. Ayrıca, aşağıda belirtilenlerden başka, Kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflara sağlamıyoruz; Ne de reklamverenler veya bu Şirketin hizmetlerine benzer hizmetleri satan diğer şirketler gibi diğer kuruluşlara herhangi bir bilgiyi satmayacağız, kiraya vermeyeceğiz. Site, üçüncü taraf sitelerine pankartlar / bağlantılar içeren veya bunları içeren reklamlar içerebilir ve bu tür üçüncü taraf sitelerinin genel olarak, kullanım şartları, gizlilik politikası, gizlilik politikası, vb . Sitemizden farklı. Bir üçüncü tarafın sitesine erişirseniz, bu sitenin politikalarını ve prosedürlerini okumanızı ve anlamanızı öneririz.X. Gizlilik Politikamız Hakkında Doğrudan Soruların Nereye Sunulacağı. Bu Gizlilik Politikası veya aşağıda açıklanan uygulamalar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, iletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.